Sygefravær

Psykologgården i Annisse

Arbejdsområder

Vi er et professionelt netværk bestående af universitetsuddannede psykologer, psykoterapeut - medlem af psykoterapeutforeningen og speciallæge i arbejdsmedicin.

 

Vi arbejder med en lang række metoder: krisestøtte, heling af traumer, supervision af ledere, medarbejdere i teams eller enkeltvis, coaching og samtaleterapi.

 

Vælg arbejdsområde for information:

Sygefravær

 

Fra fravær til nærvær

Både akutte og kroniske sygdomstilstande kan være direkte arbejdshindrende og give anledning til sygefravær. Nyere undersøgelser viser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem helbred og fravær og at en væsentlig del af det fravær, som vi møder på danske arbejdspladser, ikke skyldes sygdom, men forhold på arbejdspladsen, der på anden måde påvirker de ansattes trivsel og motivation for at gå på arbejde. En indsats for at nedbringe fravær og udvikle nærvær forudsætter derfor, at man ikke alene fokusere på belastninger og helbredsmæssige problemer, men i lige så høj grad er nysgerrig på, hvad det er, der giver folk lyst til at gå på arbejde.

 

Følgende forhold har vist sig at være af stor betydning:

oplevelse af ansvar og indflydelse på egen arbejdssituation

arbejdets variation og indhold

balance mellem krav og resurser, hvor både for store og for små krav kan give problemer

at blive set og anerkendt

at opleve, at arbejdet giver mening - har betydning

de sociale relationer til både kolleger og arbejdsleder

 

Det er alt sammen forhold, som arbejdspladsen direkte har indflydelse på, og hvor man ikke behøver vente på at lægen eller andre eksperter skal stille en diagnose og iværksætte en behandling.

 

Vi tilbyder:

  • Kurser og temadage om fravær og nærvær, hvor vi formidler aktuel viden om forståelsen af fravær og erfaringer med, hvordan fravær kan nedbringes og nærvær udvikles. Vi fokuserer på udvikling af nærvær ud fra en opmærksomhed på både arbejdspladsens og medarbejdernes resurser og behov og en afdækning af de fælles handlemuligheder. Vi træner metoder, der kan bruges til at kortlægge fravær- og nærværsfaktorer på arbejdspladsen for eksempel gennem inddragelse af resursetænkning i APV, brug af fokusgruppeinterviews, fraværssamtaler og udarbejdelse af brugbare fraværsstatistikker.
  • Foredrag om fravær - nærvær, som inspiration på temadage/kurser
  • Supervision af ledere i forbindelse med konkrete fraværsproblemer

Karen Bering: 2984 7286

Noomi Katz-Kolberg 5070 1802

Hans Klausen: 2346 6074

Psykologgården i Annisse, Præstevej 99, 3200 Helsinge

Copyright © All Rights Reserved