Krisebehandling

Psykologgården i Annisse

Arbejdsområder

Vi er et professionelt netværk bestående af universitetsuddannede psykologer, psykoterapeut - medlem af psykoterapeutforeningen og speciallæge i arbejdsmedicin.

 

Vi arbejder med en lang række metoder: krisestøtte, heling af traumer, supervision af ledere, medarbejdere i teams eller enkeltvis, coaching og samtaleterapi.

 

Vælg arbejdsområde for information:

Krisebehandling

Enhver kan blive berørt af forhold, som det er nyttigt hurtigt at tale med en udenforstående, professionel person om. Vi tænker både på forhold på arbejdspladsen: samarbejdsproblemer, uacceptable arbejdsforhold, akutte traumer og krav om omstillinger eller omplaceringer og hjemlige forhold: sygdom, vanskeligheder med børn, skilsmisser eller uoverskuelige økonomiske forhold.

 

Vi tilbyder:

Hurtig og differentieret støtte til personer, som er bragt i en akut belastende situation. Vi arbejder med en lang række metoder: krisestøtte, kropslig traumebearbejdning, konflikthåndtering, supervision af ledere, medarbejdere i team eller enkeltvis, coaching og samtaler. Vi koordinerer indsatsen med arbejdspladsen og egen læge i det omfang, den pågældende ønsker det.

Karen Bering: 2984 7286

Noomi Katz-Kolberg 5070 1802

Hans Klausen: 2346 6074

Psykologgården i Annisse, Præstevej 99, 3200 Helsinge

Copyright © All Rights Reserved