Arbejdspladser i forandring

Psykologgården i Annisse

Arbejdsområder

Vi er et professionelt netværk bestående af universitetsuddannede psykologer, psykoterapeut - medlem af psykoterapeutforeningen og speciallæge i arbejdsmedicin.

 

Vi arbejder med en lang række metoder: krisestøtte, heling af traumer, supervision af ledere, medarbejdere i teams eller enkeltvis, coaching og samtaleterapi.

 

Vælg arbejdsområde for information:

Arbejdspladser i forandring

Vi lever i en forandringstid med skærpede krav til fleksibilitet og parathed til omstillingerne. Vi ser forandringer som et vilkår, der både indeholder muligheden for positiv udfordring og udvikling og for øget belastning og mistrivsel. Det afgørende er under hvilke betingelser forandringsprocessen finder sted. Vi arbejder med forandringsprocessen både i et individuelt og organisatorisk perspektiv. Hvad er faldgrupper og hvad er de nødvendige forudsætninger for en vellykket forandringsproces? Hvordan inddrages medarbejderne ? Hvad er de organisatoriske rammer og hvad er ledelsens rolle?

 

Vi tilbyder:

  • temadage som forberedelse til og gennemførelse af forandringsprocesser. Temadagene kan med fordel planlægges som et forløb med mulighed for at gå ind i forskellige faser af forandringsprocessen
  • supervision af ledelses- og medarbejdergrupper

Karen Bering: 2984 7286

Noomi Katz-Kolberg 5070 1802

Hans Klausen: 2346 6074

Psykologgården i Annisse, Præstevej 99, 3200 Helsinge

Copyright © All Rights Reserved