Hvem er vi

Psykologgården i Annisse

Hvem er vi?

Vi er et professionelt netværk bestående af universitetsuddannede psykologer, psykoterapeut - medlem af psykoterapeutforeningen og speciallæge i arbejdsmedicin.

Vi arbejder med en lang række metoder: krisestøtte, heling af traumer, supervision af ledere, medarbejdere i teams eller enkeltvis, coaching og samtaleterapi.

 

Karen Bering

Cand. Psych. fra KUA 1978. Medlem af Dansk Psykologforening. Specialist og supervisor i psykoterapi. Overenskomst med sygesikringen.

 

Tilbyder:

Individuel terapi.

Par-terapi.

Gruppeterapi.

Supervision.

Organisationsudvikling.

 

Arbejder i den terapeutiske samtale overvejende ud fra et eksistentialistisk menneskesyn. Jeg henter inspiration fra drømmeanalyse, tegneterapi, psykodrama, kropslige metoder til at afbalancere et stresset nervesystem, støtter mig til naturens helende kræfter og meditation. I gruppesupervision er jeg optaget af at inddrage hele gruppens ressourcer i processen. Privatpraksis siden 1986. Startet "Psykologgården i Annisse" og initiativtager til netværket "Psykologgården i Annisse" 2009. Har gennem 25 år superviseret mange forskellige faggrupper, herunder praktiserende læger og psykologer.

Karen Normann Olsen

Psykoterapeut MPF og Somatic Experiencing® Practitioner.

Tilbyder:

Krops- og psykodynamisk samtaleterapi med inddragelse af Somatic Experiencing® (SE). SE terapi er en behandlings metode, som forløser traumer i kroppen, udviklet af psykolog og fysiolog Peter Levine, PhD.

 

Når jeg arbejder med SE forundres jeg til stadighed over, hvor virksomt det er, at arbejde med de synlige skift i nervesystemet, som jeg selv kan se - og med de skift mine klienter kan sanse i deres egen krop.

 

Jeg behandler akutte og kroniske traumer - udviklingstraumer, stress, angst og depressioner.

 

Forløsning af gamle traumer medfører ofte en personlig udvikling på mange niveauer.

 

Til :

  • Unge mennesker med udfordringer på overgangen til voksenlivet.
  • Unge og voksne med stress, angst og depression.
  • Voksne med akutte traumer - efter fødsler, indbrud, trafikuheld eller overfald.
  • Børn med akutte traumer - udviklingstraumer eller spiseforstyrrelser, uro, koncentrationsbesvær, søvnbesvær og angst

 

Det er når vi er i balance og kan mærke vores krop og følelser, at vi bliver i stand til at navigere i tilværelsen.

Noomi Katz-Kolberg

Cand. Psych. fra Københavns Universitet i år 2000. Autoriseret 2005. Medlem af Dansk Psykologforening.

 

Tilbyder:

  • Individuel terapi
  • Familieterapi
  • Samtaler med unge i forskelige former for vanskeligheder, fx angst, selvskade og selvværdsproblematikker

 

Fra mit arbejde gennem 17 år i det kommunale PPR har jeg stor erfaring med familierådgivning og terapeutiske forløb. Jeg arbejder altid udfra en bred teoretisk ramme og metodisk er mit fundament psykodynamisk og eksistentielt, men i de senere år har jeg suppleret med en mere kognitiv tilgang bl.a. i form af ACT.

 

Ved siden af mit arbejde i PPR-regi har jeg privatklienter på Psykologgården.

Hans Klausen

Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin og organisationskonsulent

 

Arbejder med:

Sygefravær og udvikling af nærvær.

Den vanskelige samtale.

Udvikling af den rummelige arbejdsplads.

Konflikthåndtering.

Arbejdspladser i forandring.

Stress-arbejdspladsens rolle.

 

Mange års erfaring med organisations og ledelsesudvikling med særligt fokus på psykiske belastningsfaktorer i arbejdet, stress og reaktioner på forandringsprocesser. I de senere år har jeg særligt arbejdet med, hvordan man skaber en rummelig og attraktiv arbejdsplads, forebygger sygefravær og udvikler nærvær.

Karen Bering: 2984 7286

Karen Normann Olsen: 2042 5254

Noomi Katz-Kolberg 5070 1802

Hans Klausen: 2346 6074

Psykologgården i Annisse, Præstevej 99, 3200 Helsinge

Copyright © All Rights Reserved