Hvem er vi

Psykologgården i Annisse

Hvem er vi?

Vi er et professionelt netværk bestående af universitetsuddannede psykologer, psykoterapeut - medlem af psykoterapeutforeningen og speciallæge i arbejdsmedicin.

Vi arbejder med en lang række metoder: krisestøtte, heling af traumer, supervision af ledere, medarbejdere i teams eller enkeltvis, coaching og samtaleterapi.

 

Karen Bering

Cand. Psych. fra KUA 1978. Medlem af Dansk Psykologforening. Specialist og supervisor i psykoterapi. Overenskomst med sygesikringen.

 

Tilbyder:

Individuel terapi.

Par-terapi.

Gruppeterapi.

Supervision.

Organisationsudvikling.

 

Arbejder i den terapeutiske samtale overvejende ud fra et eksistentialistisk menneskesyn. Jeg henter inspiration fra drømmeanalyse, tegneterapi, psykodrama, kropslige metoder til at afbalancere et stresset nervesystem, støtter mig til naturens helende kræfter og meditation. I gruppesupervision er jeg optaget af at inddrage hele gruppens ressourcer i processen. Privatpraksis siden 1986. Startet "Psykologgården i Annisse" og initiativtager til netværket "Psykologgården i Annisse" 2009. Har gennem 25 år superviseret mange forskellige faggrupper, herunder praktiserende læger og psykologer.

Karen Normann Olsen

Psykoterapeut MPF og Somatic Experiencing Practitioner.

Tilbyder:

Individuel terapi

Parterapi

Familiesamtaler

Gruppeterapi for kvinder med efterfødselsreaktioner

 

Jeg arbejder med nænsomhed og anerkendelse i den terapeutiske relation og inddrager redskaber fra min uddannelse i SE-terapi. SE terapi er den korte betegnelse for Somatic Experiencing, en behandlings metode som forløser og helbreder traumer, udviklet af Peter Levine, PhD.

 

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med børn og familier. Jeg arbejder som sundhedsplejerske med vejledning og rådgivning til forældre om barnets normale udvikling, opdragelse og forældrerollen i det moderne samfund. Vi udforsker sammen det relationelle samspil i familien, med fokus på ressourcer og gensidig tilknytning.

 

På Psykologgården har jeg også samtaler med de helt unge, som på forskellig måde udfordres af mødet med voksenlivet. Jeg har erfaring med unge med angst, depression og forskellige former for selvskadende adfærd.

 

Som sundhedsplejerske er jeg specialiseret i behandling af kvinder med efterfødselsreaktioner og har haft grupper for kvinder med efterfødselsreaktioner i offentligt regi siden 2001. Jeg er gennem mange år løbende uddannet i Systemisk/Narrativ teori og metode.

Hans Klausen

Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin og organisationskonsulent

 

Arbejder med:

Sygefravær og udvikling af nærvær.

Den vanskelige samtale.

Udvikling af den rummelige arbejdsplads.

Konflikthåndtering.

Arbejdspladser i forandring.

Stress-arbejdspladsens rolle.

 

Mange års erfaring med organisations og ledelsesudvikling med særligt fokus på psykiske belastningsfaktorer i arbejdet, stress og reaktioner på forandringsprocesser. I de senere år har jeg særligt arbejdet med, hvordan man skaber en rummelig og attraktiv arbejdsplads, forebygger sygefravær og udvikler nærvær.

Karen Bering: 2984 7286

Karen Normann Olsen: 2042 5254

Hans Klausen: 2346 6074

Psykologgården i Annisse, Præstevej 99, 3200 Helsinge

Copyright © All Rights Reserved